ספקים

Siderval
SIDERVAL מאיטליה נמנית על קבוצת CALVI ועוסקת ביצור מוטות פלדה ופלב"מ צורתיים,

סטנדרטיים (T, U, H וכד') ולפי שרטוט לקוח.

המוטות מיוצרים בשיחול חם (HOT EXTRUSION), מלאים או חלולים, ומיועדים לכל ענפי

המכונות והקונסטרוקציה, גשרים, מלגזזות, מנופים, תחנות כוח, רכב, מכבשים, מיכון חקלאי וכד'.

השימוש במוטות צורתיים חוסך משקל בקניה, ועיבוד שבבי יקר.
מוטות בחתכים T U H
מוטות פלדה צורתיים
מוטות פלב"מ צורתיים
Product 04
Product 05
Product 06