ספקים
Van Leeuwen
קבוצת VAN LEEUWEN, ספקית הצינורות הגדולה באירופה, עוסקת באספקת צינורות פלדה ופלב"מ

וכל אבזריהם (פיטינגים, אוגנים ומגופים) לכל מגזרי התעשיה. הקבוצה שמרכזה בהולנד, כוללת שלוש

חברות המתמחות בענפים שונים.

VAN LEEUWEN BUIZEN - מתמחה באספקת צינורות פלדה (פחמנית ומסוגסגת), עם תפר ובלי תפר,

ואבזרי צנרת, לכל מיגזרי התעשיה (כימיה, פטרוכימיה, חממות, מים, נפט, קונסטרוקציה וכד').

VAN LEEUWEN STAINLESS - מתמחה באספקת צינורות פלב"מ עם תפר ובלי תפר, ואבזרי צנרת,
לכל מיגזרי התעשייה (כימיה, פטרוכימיה, מזון, התפלה, נייר, פרמצבטיקה, רונסטרוקציה וכד').

VAN LEEUWEN PRECISION - מתמחה באספקת צינורות פלדה מדוייקים ומוטות מושחזים

ומצופים לייצור בוכנות הידראוליות.

בכל הקבוצה נהוגה מדיניות אבטחת איכות גבוהה ובלתי מתפשרת. כל פריט במלאי נרכש מיצרנים

שהוסמכו באופן פרטני.
1
צינורות פלדה עם ובלי תפר
אביזרי צנרת לתעשיה
אביזרי צנרת מוטות וצינורות מדוייקים