ספקים

TiFastחברת TIFAST מאיטליה מתמחה ביצור מטילי ומוטות טיטניום ותרכובותיו.
לחברה שלושה כורי התכה, כולל VAR, וקווי ערגול ועיבוד שבבי.
TIFAST מספקת מטילים ומוטות טיטניום לכל השימושים הרלוונטיים, כולל רפואה ותעופה.
1